Το Τμήμα Αυτοματισμού ΑΤΕΙΘ

Γενικές Πληροφορίες


Πληροφορίες για το Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε.
Έτος Ίδρυσης 1989
Βασικό Πεδίο Σπουδών Αυτοματισμός, Συστήματα Ελέγχου και Μηχανική Συστημάτων
Τίτλος Πτυχίου Μηχανικός Αυτοματισμού ΤΕ
Βαθμίδα Εκπαίδευσης Ανώτατη
Επωνυμία Ιδρύματος Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (ΑΤΕΙΘ)
Θεσμικό Πλαίσιο Ιδρύματος Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης, Δημόσιο Ίδρυμα Εκπαίδευσης
Τρόπος Εισαγωγής Κατόπιν εισιτήριων εξετάσεων
Αριθμός Εισακτέων 100 Φοιτητές / χρόνο


Προοπτικές :

Ο Απόφοιτος του Τμήματος Αυτοματισμού αποκτά πλατιές γνώσεις ηλεκτρονικής, προγραμματισμού Η/Υ, θεωρίας συστημάτων αυτομάτου ελέγχου, ηλεκτρολογίας και μηχανοτρονικής:


Απασχόληση :

Το βασικό πλεονέκτημα του αποφοίτου μας, είναι η ευρεία εκπαίδευση που αποκτά σε θέματα τεχνολογιών πληροφορικής και συστημάτων αυτομάτου ελέγχου, ηλεκτρονικής, ηλεκτρολογίας και μηχανοτρονικής, πράγμα που τον καθιστά ικανό να εργαστεί στην βιομηχανία, στον τομέα των υπηρεσιών και στην εκπαίδευση καθώς επίσης να συνεχίσει τις σπουδές σε επόμενες βαθμίδες εκπαίδευσης.


Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Συνεργασία:

Το Τμήμα Αυτοματισμού συνεργάζεται εκπαιδευτικά και ερευνητικά με Ιδρύματα στο εξωτερικό. Η κινητικότητα σπουδαστών και καθηγητών οργανώνεται μέσω του Γραφείου Socrates/Erasmus. Η κινητικότητα σπουδαστών για Πρακτική Άσκηση οργανώνεται μέσω του Προγράμματος Leonardo Da Vinci.