Εργαστήριο Ρομποτικής και Πλασματικής πραγματικότητας

Εργαστήρια

Ρομποτική και Πλασματική Πραγματικότητα

Εξάμηνα

Δ' ΣΤ'

Πληροφορίες εργαστηρίου

Γενικές Πληροφορίες για το εργαστήριο Ρομποτικής και Πλασματικής Πραγματικότητας

Επικοινωνία

  • 3009Α
  • 2310 013 405
  • hue