Προσωπικό Τμήματος


Ιστότοπος καθηγητή

Βιογραφικό καθηγητή

e-mail: Γραφείο: Τηλέφωνο:

Χριστίνα Λαζαρίδου

e-mail: infautom@autom.teithe.gr Γραφείο: Γραμματείες ΣΤΕΦ Τηλέφωνο: 2310-013-939,940

Αρτεμις Ευμορφοπούλου

e-mail: infautom@autom.teithe.gr Γραφείο: Γραμματείες ΣΤΕΦ Τηλέφωνο: 2310-013-939,940