Προαπαιτούμενα Μαθήματα

Οι φοιτητές δηλώνουν στην αρχή κάθε εξαμήνου τα μαθήματα που θέλουν να παρακολουθήσουν.
Για την δήλωση ορισμένων μαθημάτων ισχύει ότι οι φοιτητές θα πρέπει πρώτα να περάσουν τα αντίστοιχα προαπαιτούμενα μαθήματα.


Προαπαιτούμενα και αντίστοιχα επόμενα μαθήματα (Αλυσίδες)
201-1 Μαθηματικά II → 506-12 Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος → 601-12 Ψηφιακά ΣΑΕ
302-12 ΣΑΕ I → 403-12 ΣΑΕ II → 709-12 Ειδικά Θέματα ΣΑΕ - Σχεδίαση Κατασκευή Συστημάτων
401-12 Ηλεκτρονικά Ισχύος → 501-12 Έλεγχος Κίνησης
405-12 Κλασικές Εγκαταστάσεις Αυτοματισμού → 503-12 Υδραυλικά - Πνευματικά Συστήματα
405-12 Κλασικές Εγκαταστάσεις Αυτοματισμού → 703-12 Ελεγκτές - Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί
606-1 Φυσικοχημικές Διεργασίες → 706-12 Έλεγχος Παραγωγικών Διεργασιών


Πρακτική Άσκηση

Κατά την διάρκεια του 8ου εξαμήνου κάθε φοιτητής θα πρέπει να πραγματοποιήσει την Πρακτική του Άσκηση.
Για να επιτραπεί στον φοιτητή να ξεκινήσει την Πρακτική του Άσκηση θα πρέπει πρώτα να έχει περάσει όλα τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών.
Κατ εξαίρεση μπορεί να χρωστάει 3 (τρία) το πολύ μαθήματα εκ των οποίων κανένα μάθημα ειδικότητας.


Μαθήματα Ειδικότητας
403-12 ΣΑΕ II
409-12 Τηλεπικοινωνίες
501-12 Έλεγχος Κίνησης
503-12 Υδραυλικά - Πνευματικά Συστήματα
601-12 Ψηφιακά ΣΑΕ
602-12 Ρομποτική & Πλασματική Πραγματικότητα
604-12 Μικροελεγκτές
709-12 Ειδικά Θέματα ΣΑΕ - Σχεδίαση Κατασκευή Συστημάτων
702-12 Ευφυής έλεγχος
703-12 Ελεγκτές - Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί
706-12 Έλεγχος Παραγωγικών Διεργασιών