Ακαδημαϊκή Οργάνωση


Το Πρόγραμμα Σπουδών είναι δομημένο σε εξάμηνα (Χειμερινό - Εαρινό)
Στο τέλος κάθε εξαμήνου υπάρχουν δύο εξεταστικές περίοδοι, με διάρκεια δύο εβδομάδων η κάθε μία.


Διάρκεια Εξαμήνων
Εξάμηνο Έναρξη Εξεταστικές Περίοδοι
Χειμερινό Μέσα Σεπτεμβρίου Α':Μέσα Ιανουαρίου
Β':Αρχές Φεβρουαρίου
Εαρινό Τέλη Φεβρουαρίου Α':Τέλος Ιουνίου
Β':1η Σεπτεμβρίου


Διακοπές-Αργίες
Χειμερινό Εξάμηνο Εαρινό Εξάμηνο
26 Οκτωβρίου: Αγίου Δημητρίου Καθαρά Δευτέρα
28 Οκτωβρίου: Εθνική Εορτή 25 Μαρτίου: Ευαγγελισμού
17 Νοεμβρίου: Επέτειος του Πολυτεχνείου από την Μεγάλη Τετάρτη μέχρι και την Τετάρτη μετά το Πάσχα
από την παραμονή των Χριστουγέννων έως και την 2α Ιανουαρίου 1 Μαΐου: Εργατική Πρωτομαγιά
6 Ιανουαρίου: Θεοφάνεια Αγίου Πνεύματος
30 Ιανουαρίου: Τριών Ιεραρχών από την 6η Ιουλίου μέχρι και την 31η Αυγούστου


Χαρακτηρισμός Επίδοσης
Επιτυχής Χαρακτηρισμός Μη επιτυχής Χαρακτηρισμός
8.5-10 Άριστα 4-4.9 Ανεπαρκής
7-8.4 Πολύ Καλά 0-3.9 Κακώς
5-6.9 Καλά


Η φοίτηση στο τμήμα διαρκεί 4 χρόνια και η απόκτηση πτυχίου απαιτεί την συγκέντρωση 240 διδακτικών μονάδων.
Απαραίτητη είναι η Πρακτική Άσκηση διάρκειας 6 μηνών κατά το 8ο εξάμηνο.
Επιπλέον,υποχρεωτική είναι και η παρουσίαση Πτυχιακής Εργασίας.